Odrodzenie. Jesteś wśród przyjaciół (tom 1)

W sto sie­dem­dzie­sią­tym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Man­do i Szy­mas roz­ma­wia­ją o wyda­nym przez Ima­ge Comics (a w Pol­sce przez Non­stop­co­mics) komik­sie duetu Seeley i Nor­ton pt. „Odro­dze­nie”. Czy ta histo­ria o zmar­łych powra­ca­ją­cych do życia wyróż­nia się jakoś na tle prze­ogrom­nej kon­ku­ren­cji? Dla­cze­go koja­rzy nam się ona z „Z archi­wum X”? Czy nasza recen­zja zapo­cząt­ku­je nową serię na Kon­glo, tj. „Komik­sy zimo­we”? Dowie­cie się tego już za chwilę.

Nasze recen­zje pozo­sta­łych komik­sów od wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.