Filmy zimowe cz. 32

Za oknem śnieg, a na falach Kon­glo­me­ra­tu kolej­ne Fil­my zimo­we. W naj­now­szym odcin­ku Sku­ra oma­wia męskie, zimo­we, bez­kom­pro­mi­so­we kino róż­nej jako­ści i dłu­go­ści. Opo­wia­da przy tym o spor­tach eks­tre­mal­nych, rekla­mach Red Bul­la, sla­she­rach, umie­ra­niu w trak­cie sean­su, prze­trwa­niu bez sza­li­ków, polo­wa­niu na łosie, o wygry­wa­ją­cych Osca­ry musi­ca­lach i tań­cu ze swo­im cie­niem. W programie:
– Sla­sher (Sezon 2)
– The Art of Fli­ght (2011)
– Bra­ven (2018)
– Wal­king Out (2017)
– Swing Time (1936)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.