Josephine

W dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas się­ga po utrzy­ma­ny w sty­li­sty­ce para­nor­mal noir oraz opo­wia­da­ją­cy o wypo­sa­żo­nej w nad­przy­ro­dzo­ny arte­fakt pani detek­tyw komiks Cla­ren­ce­’a Weather­spo­ona pt. Jose­phi­ne. W toku rela­cji usły­szy­cie o paso­żyt­ni­czych grzy­bach, zom­bie, wskrze­si­cie­lach, isto­tach z mor­skich głę­bin i duchach. Oraz o woj­nie bur­skiej (1899–1902) i pew­nym rewol­we­rze. Nie zabrak­nie też nie­spo­dzia­nek, gdyż w trak­cie lek­tu­ry oka­za­ło się, że C. Weather­spo­on to tak napraw­dę Janusz Paw­lak, a tytu­ło­wa boha­ter­ka wca­le nie ma samo­za­par­cia Mar­lo­we­’a, wie­dzy Poiro­ta czy siły Hel­l­boya. Czy war­to więc poznać ją bli­żej? Prze­ko­na­cie się o tym w trak­cie odsłuchu…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.