Clementine MacAllister – Tajemnica skradzionych planów

Eki­pa odpo­wie­dzial­na za anto­lo­gię gro­zy Opo­wie­ści Oso­bli­we oraz takie pro­duk­cje jak Per­di­tion oraz Pla­ne­to­ids (z któ­ry­mi może­cie się zapo­znać się mię­dzy inny­mi na łamach Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go) tym razem bie­rze na warsz­tat nowy gatu­nek – przy­go­do­wo-kry­mi­nal­ną mie­szan­kę ste­am­pun­ku i die­sel­pun­ku. Zapra­sza­my Was zatem bar­dzo ser­decz­nie na zapo­zna­nie się naszym naj­now­szym słu­cho­wi­skiem!  I nie zapo­mnij­cie podzie­lić się też wra­że­nia­mi w komentarzach 🙂

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.