Filmy wakacyjne cz. 04

W czwar­tym odcin­ku fil­mów waka­cyj­nych Żar­łok zapra­sza na omó­wie­nie trzech kolej­nych produkcji.

Oma­wiane filmy:

  • Day of the Ani­mals / Futu­re Ani­mals (1977)
  • Into the Griz­zly Maze (2015)
  • Griz­zly Man (2005)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.