Kevin sam w Nowym Jorku

Przed Wami wiel­ki powrót! Chris Colum­bus, John Hughes i John Wil­liams. Macau­lay Cul­kin, Joe Pesci i Daniel Stern. Tak, dziś – a więc 23. grud­nia 2018 roku – poroz­ma­wia­my w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym o naj­waż­niej­szym gwiazd­ko­wym sequ­elu w histo­wii! Zapra­sza­my ser­decz­nie na recen­zję obra­zu „Kevin sam w Nowym Jor­ku” (1992) =)

Jak moc­no sequ­el czer­pie z ory­gi­na­łu? Ile odtwo­rzeń ma naj­now­szy film od Google z Cul­ki­nem w roli głów­nej? Dla­cze­go Nowy Jork nocą jest tak upior­ny? Co łączy wła­my­wa­cza Har­ry­’e­go i Kaczo­ra Donal­da? A co łączy posta­cie kon­sjer­ża i Pen­ny­wi­se­’a? Jak ten film wpły­nął na roz­wój ryn­ku dyk­ta­fo­nów kase­to­wych w USA? Czy napraw­dę wystą­pi­li w nim Donald Trump i Frank Oz? Posłu­chaj­cie!

W pod­ca­ście wyko­rzy­sta­no utwór Scot­ta Hol­me­sa „This is Chri­st­mas”. Utwór dostęp­ny jest w ser­wi­sie http://freemusicarchive.org/


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.