Horrory wielkanocne 6

W trzy­sta trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do, Jer­ry i Szy­mas sta­wia­ją czo­ła inwa­zji zmu­to­wa­nych kosmicz­nym DNA kró­li­ków oraz spraw­dza­ją, czy w miej­skiej legen­dzie z El Gar­raf kry­je się ziar­no praw­dy. W jaki spo­sób naro­dził się pomysł na tego­rocz­ne double featu­re w ramach „Hor­ro­rów Wiel­ka­noc­nych”? Czym są tytu­ło­we „Cute Lit­tle Bug­gers”? Dla­cze­go w kon­tek­ście „Atro­cio­us” (2010) uży­wa­my kul­to­we­go już w Pol­sce hasła „nie pomyl fil­mu!”? Czy kosmicz­ną inwa­zję moż­na zwal­czyć ury­ną? Jak zro­bić dobre found foota­ge? Czy ktoś w ogó­le czy­ta moje posty? Ujaw­nij się w komen­ta­rzach sło­wem „cyna­mo­no­wy”. Kto z nas pole­ca wiel­ka­noc­ne Bla­ir Witch, a kto kome­dio­we Aven­gers: End­ga­me? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.