Egzorcyzmy Emily Rose

W czter­dzie­stym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Ojciec Symo­ni­des gości naj­bar­dziej zna­ne­go pod­ca­ste­ra-egzor­cy­stę na świe­cie, czy­li Ojca Jer­ry­sła­wa. W cza­sie nagra­nia na żywo spró­bu­ją wypę­dzić demo­na z mło­de­go chłop­ca Huber­ta oraz omó­wić dla Was film, któ­ry otwo­rzył drzwi do karie­ry Scot­to­wi Der­rick­so­no­wi oraz Jen­ni­fer Car­pen­ter, czy­li Egzor­cy­zmy Emi­ly Rose (2005).

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.