Wiadomości z Martwej Strefy – 051 – 07. 2015

W dwie­ście pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lip­ca 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:38 – Wstęp


01:39 – 13:45 – Blok książkowo-komiksowy

Bazar złych snów (okład­ka, szkic i gra­fi­ka)

07: 07 – 13:45 – Komiksy:
Słu­cho­wi­sko Loc­ke & Key, Hill, Rodri­gu­ez i Bode Loc­ke, The Dark Tower: The Dra­wing of the Three. The Lady of Sha­dows (okład­ka zeszy­tu #2, szki­ce i pro­jek­ty posta­ci)


13:59 – 26:30 – Blok filmowy

Dal­las ’63 (Josh Duha­mel, Ste­phen King, James Fran­co, J.J. Abrams i Chri­sti­ne na pla­nie: 01 | 02 | 03| 04), Lśnie­nie (Let­nia Aka­de­mia Fil­mo­wa, Let­nie Tanie Kino­bra­nie)


26:31 – 32:32 Wstaw­ka Szymasa


33:01 – 42:05 – Ciekawostki

Ste­phen King pod­pi­su­je książ­ki w Bri­gh­ton (zdj 01 | zdj 02), Hor­ror Block (mail z infor­ma­cją, news na face­bo­oku, stro­na Hor­ror Block)


42:06 – 50:10 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Skury


50:19 – 51:11 Zapo­wiedź 206. odcin­ka Radia SK

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.