Kocham Dziwne Kino podaje przepis na imprezę halloweenową

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o hor­ro­rze, fil­mach gro­zy i naszych naj­mrocz­niej­szych fil­mo­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby ten kon­kret­ny pod­cast był natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla naszej corocz­nej impre­zy hal­lo­we­eno­wej, gdzie wygłu­pia­my się poprze­bie­ra­ni w potwo­ry i masz­ka­ry, a żywe tru­py, mor­der­cy z kosmo­su i gołe biu­sty ata­ku­ją nas z ekra­nu telewizora.

Dzi­siej­sza audy­cja jest więc pro­po­zy­cją fil­mo­wą. To wybór fil­mów, któ­re według nas spraw­dzą się wła­śnie na hal­lo­we­eno­wej impre­zie. Każ­dy z nas wybrał po tytu­le z lat 90tych, 80tych i jeden film sprzed tej deka­dy. Sprawdź­cie koniecz­nie co war­to puścić swo­im gościom i koniecz­nie podziel­cie się swo­imi zesta­wa­mi! Nasze Hal­lo­we­en nie umrze nigdy, więc może w przy­szło­ści z tych pro­po­zy­cji skorzystamy!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.