Ulica strachu – część 1: 1994

Net­flix przy­go­to­wał na tego­rocz­ny lipiec nie lada grat­kę – zapla­no­wa­ny fil­mo­wy event, zbie­ra­ją­cy trzy mło­dzie­żo­we hor­ro­ry bazu­ją­ce na zna­nej serii książ­ko­wej autor­stwa R.L. Sti­na. Man­do i Sick posta­no­wi­li od razu wyjść na uli­cę stra­chu, roz­po­czy­na­jąc tym samym pod­ca­sto­wy event, któ­re­go pierw­sza faza zamknie się w trzech audy­cjach, pod­su­mo­wu­ją­cych kolej­ne fil­my. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my pierw­szą część serii, histo­rię gru­py mło­dzie­ży, któ­ra ście­ra się ze zgra­ją seryj­nych mor­der­ców, w prze­klę­tym mia­stecz­ku w 1994 roku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.