Dobry sąsiad

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wpa­da do Bad Wol­fa, by zapro­po­no­wać mu mały eks­pe­ry­ment spo­łecz­ny. Rafał odrzu­ca pro­po­zy­cję, zga­dza się jed­nak nagrać pod­cast o „Dobrym sąsie­dzie” (2016). Jak James Caan spraw­dza się w roli aspo­łecz­ne­go sta­rusz­ka? Kto wcie­la się w dwój­kę żąd­nych inter­ne­to­we­go fej­mu chłop­ców? Na ile „The Good Neigh­bor” przy­po­mi­na „Lato 84”? Dla­cze­go Szy­mas miał doła po skoń­czo­nym sean­sie? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...