Channel Zero Candle Cove

W sto trzy­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Paweł Mate­ja i Szy­mas recen­zu­ją dla Was sto­sun­ko­wo świe­żą pro­duk­cję sta­cji SyFy, tj. pierw­szy sezon seria­lu Chan­nel Zero o pod­ty­tu­le Can­dle Cove. Jeże­li zasta­na­wia­cie się, jak serial nawią­zu­je do cre­epy­pa­sty, na któ­rej bazu­je, czym jest dziw­na isto­ta z powyż­szej gra­fi­ki oraz czy SyFy potra­fi wypro­du­ko­wać sen­sow­ny serial w kon­wen­cji gro­zy, zapra­sza­my do odsłuchu.

Uwa­ga! Stre­fa spo­ile­ro­wa: 47:08 – 1:26:10

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.