Censor

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas zastrud­nia­ją się na sta­no­wi­sku cen­zo­rów video nasties w Wiel­kiej Bry­ta­nii lat osiem­dzie­sią­tych. Czy peł­no­me­tra­żo­wy debiut Pra­no Bailey-Bond to dzie­ło na mia­rę „Here­di­ta­ry” czy „The Witch”? Ile w „Cen­zo­rze” meta­hor­ro­ru? Jak Niamh Algar spraw­dzi­ła się w roli tytu­ło­wej cen­zor­ki? Czy prze­ma­wia do nas wizja arty­stycz­na fil­mu? Jak rozu­mie­my sym­bo­li­kę cenzurowania/wypierania? Czym ziry­to­wał nas ostat­ni akt? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:43:55

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.