Wojny nieskończoności

Man­do i Szy­mas po mie­sią­cu powra­ca­ją do „Wojen nie­skoń­czo­no­ści”, tym razem bio­rąc na tapet głów­ną mini-serię. Jaką rolę w kolej­nej wal­ce o kamie­nie nie­skoń­czo­no­ści odgry­wa Tha­nos? Kto jest głów­nym anta­go­ni­stą w ramach tego even­tu i jaki cel mu przy­świe­ca? Czy Ger­ry Dug­gan pora­dził sobie ze stwo­rze­niem wcią­ga­ją­cej i anga­żu­ją­cej intry­gi o mię­dzy­ga­lak­tycz­nej ska­li? I w koń­cu, czy „Woj­ny nie­skoń­czo­no­ści” są komik­sem war­tym uwa­gi i cie­ka­wym wpro­wa­dze­niem do Marvel Fresh? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście. 

Komiks zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.