Szaleństwo przychodzi nocą

Szy­mas zgod­nie z obiet­ni­cą po raz kolej­ny przy­glą­da się twór­czo­ści Grze­go­rza Gaj­ka. Tym razem padło na jego debiu­tanc­ką powieść „Sza­leń­stwo przy­cho­dzi nocą”, czy­li opo­wieść o sta­ro­ści, samot­no­ści i utra­cie god­no­ści, ale tak­że o ludz­kich lękach, powra­ca­ją­cych po latach kosz­ma­rach z dzie­ciń­stwa i alter­na­tyw­nych świa­tach, któ­re być może są tyl­ko uro­je­niem star­ca w depre­sji lub dre­sia­rza znaj­du­ją­ce­go się pod wpły­wem nar­ko­ty­ków, a być może ist­nie­ją naprawdę.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.