Cobra Kai – sezon 3

„Cobra Kai” to ofi­cjal­na seria­lo­wa kon­ty­nu­acja kul­to­wych fil­mów „Kara­te Kid”. Legen­dar­ny poje­dy­nek John­ny­’e­go Law­ren­ce­’a z Danie­lem LaRus­so trwa w naj­lep­sze i wzbu­dza ogrom­ną sym­pa­tię widzów. Od 1 stycz­nia na Net­fli­xie moż­na już oglą­dać ogrom­nie wycze­ki­wa­ny trze­ci sezon . Czy moż­na było wyobra­zić sobie lep­sze roz­po­czę­cie roku? Bogu­sia i Man­do ode­rwa­li się na chwi­lę od tre­no­wa­nia kop­nię­cia żura­wia i spo­tka­li się w naszym wir­tu­al­nym stu­dio, aby na gorą­co podzie­lić się wra­że­nia­mi z sean­su. Sen­ty­men­tal­na podróż, nowe pro­ble­my, trze­cie dojo w doli­nie, tona nostal­gii, sym­pa­tycz­ni boha­te­ro­wie i uda­ny fan­ser­wis. Czy to prze­pis na kolej­ny dobry sezon? Czy­je cio­sy bolą naj­moc­niej? Jakie powro­ty zaser­wo­wa­li nam sce­na­rzy­ści? Któ­re­go z boha­te­rów Man­do uwa­ża za naj­więk­sze­go dra­nia? Dla­cze­go Bogu­sia zamiast zmie­rzyć się w tur­nie­ju wola­ła­by zadzwo­nić na poli­cję? Co z czwar­tym sezo­nem? Oglą­daj­cie, słu­chaj­cie, a potem wska­kuj­cie w kara­te­gi i do boju!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.