Jack Reacher tom 12 (18): Nigdy nie wracaj

Jack Reacher, były ofi­ce­rem żan­dar­me­rii woj­sko­wej, któ­ry, prze­mie­rza­jąc auto­sto­pem Sta­ny Zjed­no­czo­ne, samot­nie wymie­rza spra­wie­dli­wość. Tym razem Jack, powo­do­wa­ny impul­sem, powra­ca do swo­jej macie­rzy­stej 110-tej jed­nost­ki spe­cjal­nej żan­dar­me­rii woj­sko­wej. Jed­nak zna­jo­me mu oto­cze­nie wca­le nie oka­zu­je się przy­ja­zne, a roz­wi­kła­nie zagad­ki nie będzie ani odro­bi­nę łatwiejsze.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Avatar

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.