The Superior Spider-Man. Zło konieczne (tom 5)

Na sku­tek wro­gie­go prze­ję­cia Hori­zon Labs oraz Oscorp przez Allan Che­mi­cal w roku 2013 osiem­dzie­siąt sześć lat póź­niej „zani­ka” wła­ści­ciel mega­kor­po­ra­cji Alche­max – Tyler Sto­ne. Jego syn i tam­tej­szy Spi­der-Man – Migu­el O’Mara – wyru­sza w prze­szłość, by spraw­dzić, co odpo­wia­da za te wydarzenia.

Jak prze­bie­gnie spo­tka­nie Supe­rior Spi­der-Mana i Spi­der-Mana 2099? Czy Ange­li­na Bran­ca­le roz­po­zna swo­ją daw­ną miłość w cie­le Pete­ra Par­ke­ra? Jak Spi­dey przy­wi­ta Czar­ną Kot­kę? Z kim spo­ty­ka się Mary Jane Wat­son? Co w tym cza­sie robią Zie­lo­ny Goblin i Hob­go­lin? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.