Harry Potter i więzień Azkabanu

Zapra­szamy na czwar­ty pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na recen­zję powie­ści Har­ry Pot­ter i wię­zień Azka­ba­nu.

Z pil­nie strze­żo­ne­go wię­zie­nia dla cza­ro­dzie­jów ucie­ka nie­bez­piecz­ny prze­stęp­ca. Kim jest? Co go łączy z Har­rym? Dla­cze­go lek­cje prze­po­wia­da­nia przy­szło­ści sta­ją się dla boha­te­ra udrę­ką? W trze­cim tomie przy­gód Harry«ego Pot­te­ra pozna­je­my nowe­go nauczy­cie­la obro­ny przed czar­ną magią, oglą­da­my Hagri­da w nowej roli oraz dowia­du­je­my się wię­cej o prze­szło­ści pro­fe­so­ra Snape«a. Wypra­wia­my się rów­nież wraz z trze­cio­kla­si­sta­mi do obfi­tu­ją­ce­go w atrak­cje Hog­sme­ade, jedy­nej wio­ski w Anglii zamiesz­ka­nej wyłącz­nie przez czarodziejów.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.