Ziggurat

Neo­fi­to! Wkrocz do Zig­gu­ra­tu, by w star­ciu z hor­da­mi potwo­rów udo­wod­nić, że zasłu­gu­jesz na tytuł czarnoksiężnika.

Dla­cze­go w Mezo­po­ta­mii budo­wa­no zig­gu­ra­ty? Co wyróż­nia tego stwo­rzo­ne­go przez Milk­sto­ne Stu­dios dun­ge­on craw­le­ra i roga­la FPS? Czy poko­ny­wa­nie mobów przy pomo­cy różdż­ki, kostu­ra i księ­gi zaklęć jest przy­jem­ne? Co łączy „Zig­gu­rat” z „Bin­ding of Isa­ac”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.