Colours of Ostrava 2013: dzień 3 i 4

Dzień trze­ci i czwar­ty były kolej­no: dniem koli­zji i wpa­dek, a czwar­ty – pomi­mo, że ostat­ni – nie­za­po­mnia­ny. Ostat­nia część audy­cji o uber cie­ka­wym festi­wa­lu „Colo­urs of Ostrava”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.