Z archiwum X. sezon 10. tom 1: Wyznawcy

Ofi­cjal­na kon­ty­nu­acja legen­dar­ne­go już seria­lu, okrzyk­nię­te­go tele­wi­zyj­nym feno­me­nem XX wie­ku. Jej pomy­sło­daw­cą i opie­ku­nem jest Chris Car­ter, twór­ca „Z Archi­wum X”. Dzi­siaj opo­wia­dam o pilo­ta­żo­wym odcin­ku, w for­mie pierw­sze­go tomu komiksu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.