Zombeavers

Szy­mas i jego sta­li goście posta­no­wi­li zakoń­czyć ten rok z przy­tu­pem i w ostat­nim tego­rocz­nym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu omó­wić pro­duk­cję napraw­dę nie­ty­po­wą i ory­gi­nal­ną. Padło na „Zom­be­avers”, czy­li mro­żą­cą krew w żyłach, a zara­zem dość czę­sto wywo­łu­ją­cą sze­ro­ki uśmiech na twa­rzy widza pro­duk­cję o, ekhm, ekhm, bobrach zombie!

Post na FP Ene­me­fu, o któ­rym wspo­mi­nał Mando.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.