Wcielenie

Jak bar­dzo roz­ba­wił Sku­rę nowy film Jame­sa Wana? Cały uśmiech­nię­ty pro­wa­dzą­cy opo­wia­da o tym zaraz po wyj­ściu z kina. Dowie­cie się mię­dzy inny­mi jaki­mi ludzi­ka­mi Sku­ra bawił się w latach 90. oraz dla­cze­go przy­po­mnia­ły mu się pod­czas sean­su takie fil­my jak „Basket Case” i „Bra­in Damage”.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.