Creepshow. Odcinek 14: Mums/Queen Bee

Dopie­ro co zakoń­czy­li­śmy dru­gi sezon seria­lu „Cre­ep­show”, a już Shud­der ser­wu­je nam trze­cią odsło­nę. Tym razem powra­ca­my pla­no­wo, jesie­nią i wraz z Upio­rem podą­ża­my ostat­nia pro­stą do Hal­lo­we­en. Otwar­cie sezo­nu przy­no­si nam kolej­ną ekra­ni­za­cję opo­wia­da­nia Joego Hil­la – „Mums” – oraz ory­gi­nal­ną histo­rię „Queen Bee”. Man­do (StephenKing.pl), Burial (Kingowiec.pl) oraz Jer­ry spo­tka­li się ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o tym tym seria­lu i oce­nić kolej­ne otwar­cie i kolej­ną „kin­go­wą” ekra­ni­za­cję. Czy i tym razem jeste­śmy zgod­ni i roz­pły­wa­my się z zachwy­tów? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.