Tenet

Nie wie­my o co cho­dzi­ło w fil­mie „Tenet”, nie wie­my kto idzie do przo­du, a kto do tyłu. Jedy­ne co wie­my to, że jest to pierw­szy pod­cast o fil­mie „Tenet”, nagra­ny na gorą­co zaraz po wyj­ściu z kina oraz to, że publi­ku­je­my go jako dru­gi pod­cast o nowym fil­mie Chri­sto­phe­ra Nola­na. Jak mawiał Sokra­tes „wiem, że nic nie wiem”. Aha, wie­my też, że lubi­my nagry­wać pod­ca­sty, pomi­mo, że nie wie­my o czym mówi­my. Dziś w audy­cji pierw­szy raz zago­ści „Paweł wegetarianin”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.