Szybcy i wściekli 8

Zgod­nie z zapo­wie­dzią, zapra­sza­my Was na gorą­cą, pre­mie­ro­wą recen­zję naj­now­szej odsło­ny „Szyb­kich i wście­kłych”. Jak wypa­da pierw­szy film od lat bez Pau­la Wal­ke­ra? Czy nowy reży­ser udźwi­gnął ska­lę tego pro­jek­tu? Jak pre­zen­tu­ją się sce­ny akcji? I w koń­cu, dla­cze­go war­to się na ten film wybrać do kina. Zaintrygowani?

Sek­cja spoj­le­ro­wa od 26:02

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.