Star Wars: Ostatni Jedi – Eskadra Kobaltowa

Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do książ­ko­wych „Gwiezd­nych wojen”, ale tym razem bio­rą na warsz­tat powieść skie­ro­wa­ną do mło­dych czy­tel­ni­ków, czy­li „Star Wars: Ostat­ni Jedi – Eska­dra Kobal­to­wa”. Jak dwaj zgryź­li­wi tetry­cy oce­nia­ją tę „mło­dzie­żów­kę” wyda­ną w ramach serii #Czy­tel­nia, poziom 3 i cóż to za nomen­kla­tu­ra? Czy „Eska­dra Kobal­to­wa” spraw­dza się jako wpro­wa­dze­nie do wyda­rzeń zapre­zen­to­wa­nych nam w Epi­zo­dzie VIII? Czy Ci któ­rzy tak bar­dzo kry­ty­ko­wa­li Rose Tico po ostat­nim fil­mie będą w trak­cie lek­tu­ry mie­li szan­se aby prze­ko­nać się do tej posta­ci? Posłuchajcie!

Książ­kę „Eska­dra kobal­to­wa” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.