Filmy zimowe cz. 03

Zapra­szam do trze­ciej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimowych.

Dziś oprócz:
Jak to się robi (reż. A.Kondratiuk, wyst. Makla­kie­wicz, Himils­bach) 1974,
Ali­ve, dra­mat w Andach (1993),

film któ­ry mnie skło­nił do nagra­nia tej serii, czyli:

ICEMAN – CZŁOWIEK Z LODOWCA (1984)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.