Ash vs Evil Dead – sezon 2

W sto dwu­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia opusz­cze­ni przez swo­je­go mistrza i prze­wod­ni­ka Kel­ly oraz Pablo uma­wia­ją się na ran… tj. na nagra­nie pod­ca­stu poświę­co­ne­go dru­gie­mu sezo­no­wi seria­lu Ash vs Evil Dead. Jeże­li cie­ka­wi Was, jak Jymas i Szer­ry oce­nia­ją nowe przy­go­dy Asha i spół­ki, czy sekwen­cja w szpi­ta­lu ich prze­ra­zi­ła, a ta w kost­ni­cy obrzy­dzi­ła oraz co sądzą o wąt­ku Ruby i Baala, zapra­sza­my do słuchania!

UWAGA! Spo­ile­ry od 34:31

Nawie­dzo­ny Pod­cast o wszyst­kich fil­mach z serii Mar­twe zło

Nawie­dzo­ny Pod­cast o AvsED (S01)

Jer­ry o AvsED (S01) dla Pulpozaura

Man­do o AvsED (S01) dla Gło­su kultury

Man­do o AvsED (S01) w Moich serialach

Man­do o AvsED (S02) w Moich serialach

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.