Coś za mną chodzi

Jer­ry bie­rze na warsz­tat “Coś za mną cho­dzi”, czy­li jed­ną z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych hor­ro­ro­wych pre­mier ostat­nich mie­się­cy. Czy nie­za­leż­na pro­duk­cja Davi­da Rober­ta Mit­chel­la jak tak dobra jak o nie mówią?

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.