Seria Śmiertelna gorączka – część 1

Lato powo­li się koń­czy. Do sesji wrze­śnio­wej stu­den­tom pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka tygo­dni. To dobry czas by wyje­chać do chat­ki w lesie. W wir­tu­al­nym stu­diu Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go ponow­nie spo­tka­ła się eki­pa od fil­mów i serii spe­cjal­nych i dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my „Cabin Fever”, czy­li „Śmier­tel­ną gorącz­kę”. W pierw­szej czę­ści pod­ca­stu przyj­rzy­my się dwóm fil­mom, tj. ory­gi­na­ło­wi z 2002 roku w reży­se­rii Eli Rotha oraz jego nowej wer­sji z 2016 roku. Czy war­to się­gać po któ­ryś z nich? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my do słuchania!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.