Przygody Smerfów: Smerfiki oraz Smerf robot

Duet Bogna i Man­do powra­ca, aby opo­wie­dzieć o kolej­nym komik­sie o przy­cho­dach Smer­fów, czy­li „Smer­fi­kach”. W albu­mie tym dosta­je­my dwie histo­rie: tytu­ło­wą oraz Smer­fa robo­ta. Jak Bognie spodo­bał się ten komiks? Czy pre­fe­ru­je ona bar­dziej roz­bu­do­wa­ne histo­rie, czy może krót­kie opo­wia­da­nia? Jak „Smer­fi­ki” wypa­da­ją w zesta­wie­niu z poprzed­ni­mi toma­mi z cyklu „Przy­go­dy Smer­fów”? Czy nasz duet będzie cze­kać na kolej­ne smerf­ne tytu­ły? Co robił Man­do u wuj­ka Tom­ka? Posłuchajcie!

Komiks „Smer­fi­ki” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.