Jądro trudności

Alche­mia Gier 2.0 pró­bu­je odpo­wie­dzieć na kil­ka fun­da­men­tal­nych pytań: czy obec­ne gry są łatwiej­sze niż te sprzed dwóch a nawet trzech dekad? Co to zna­czy że gry są trud­ne i czym są te uczci­wie trud­ne gry? Czy wypra­co­wa­ne odpo­wie­dzi są satys­fak­cjo­nu­ją­ce będzie­cie musie­li oce­nić sami. Dowie­cie się nato­miast od Sic­ka i Misia­ela o tym jak gra­cze sami pod­no­szą sobie poziom trud­no­ści wymy­śla­jąc sobie nie­moż­li­we wyzwa­nia, że seria Souls­bor­ne nie jest taka strasz­na jak ją malu­ją, że cza­sa­mi wyso­ki poziom trud­no­ści obna­ża nie­do­sko­na­ło­ści. Sick obo­wiąz­ko­wo wychwa­la Yaku­zę, God of Wara i wycią­ga z odmen­tów pamię­ci tytuł na Ami­gę, o któ­rym nikt inny nie pamię­ta. Michał wycią­ga z ręka­wa aneg­dot­kę o Magi­kar­piach, któ­ra nisz­czy sys­tem! Przy­jem­ne­go słuchania!

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.