Przecast 6 – Jest Bogusia, będzie o porno

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu przy­glą­da­my się new­som doty­czą­cym fil­mów, seria­li, komik­sów i gie­re­czek, a następ­nie w związ­ku z zapo­wie­dzia­mi seria­lu „The Bewit­cher” dzie­li­my się z Wami naszy­mi prze­my­śle­nia­mi na temat bran­ży por­no paro­dii. Co myśli­my o nowym Puchat­ku? Czy zechce­my wstą­pić do „Klu­bu książ­ki” zrze­sza­ją­ce­go zafa­scy­no­wa­ne Grey­em panie po pięć­dzie­siąt­ce? Jak reagu­je­my na infor­ma­cję o tym, że Char­les Bron­son powró­cił (w cie­le Bron­zie­go) i cały czas szu­ka zemsty? Czy Dan­ny Boy­le odświe­ży fran­czy­zę Jame­sa Bon­da? Co sądzi­my o zapo­wie­dziach „Aven­gers”, „Dead­po­ola” i nowe­go super­bo­ha­ter­skie­go uni­wer­sum Net­flik­sa? Kto cze­ka na powrót „Kar­ła”? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.