Oppenheimer

Histo­ria J. Rober­ta Oppen­he­ime­ra, „ojca bom­by atomowej”.

Ilo­ma tora­mi toczy się akcja naj­now­sze­go fil­mu Chri­sto­phe­ra Nola­na? Jak w tytu­ło­wej roli spraw­dza się Cil­lian Mur­phy? Ile cza­su poświę­co­no samej bom­bie ato­mo­wej? Dla­cze­go nie­któ­rzy narze­ka­ją na pozio­my dźwię­ku w tym fil­mie? Jaką rolę peł­ni dekla­ro­wa­ne przez twór­ców odrzu­ce­nie CGI? Czy ostat­nia godzi­na „Oppen­he­ime­ra” (2023) napraw­dę roz­gry­wa się w schow­ku na szczot­ki? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.