Z sąsiadką o… Oppenheimerze i troszkę o Barbie

Miło poga­wę­dzić z sąsiad­ką, na dział­ce. Do takiej sen­nej atmos­fe­ry Was zapra­sza­my! Choć temat cięż­ki to roz­mo­wa była na luzie,

Czytaj dalej

Oppenheimer

Histo­ria J. Rober­ta Oppen­he­ime­ra, „ojca bom­by ato­mo­wej”. Ilo­ma tora­mi toczy się akcja naj­now­sze­go fil­mu Chri­sto­phe­ra Nola­na? Jak w tytu­ło­wej roli

Czytaj dalej