Leniwa śmierć

To naj­praw­do­po­dob­niej pierw­szy pod­cast nagra­ny w kinie! Sku­ra poszedł na „Leni­wą śmierć” i oka­za­ło się, że jest sam na sali kino­wej, więc wycią­gnął dyk­ta­fon w smart­fo­nie i nagrał recen­zjo-rela­cję z fil­mu, któ­ry pre­mie­rę miał tuż przed Hal­lo­we­en. Jak wyszedł ów leni­wy pod­cast? Odpo­wie­my, że tego musi­cie posłu­chać sami, gdyż na waszych uszach dzie­je się histo­ria pol­skie­go podcastingu! 😉

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patro­ni­te!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.