Świąteczne The Best Of

Na kil­ka dni przed Wigi­lią świą­tecz­na atmos­fe­ra powra­ca do Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu, a wraz z nią tak­że dwaj goście, któ­rych gło­sy mogli­ście usły­szeć w poprzed­nich audy­cjach! Nasze nawie­dzo­ne trio pody­sku­tu­je tro­chę o świę­tach, miko­ła­jach, mor­dach i cyc­kach, a przy oka­zji omó­wi dla Was trzy świą­tecz­ne fil­my gro­zy: Black Chri­st­mas (1974), Jack Frost (1997) oraz Silent Night Deadly Night (1984). Zapra­sza­my do słu­cha­nia! I życzy­my Weso­łych Świąt! 🙂

Świą­tecz­ne Hor­ro­ry Mando

Silent Night Deadly Night – San­ta Song

San­ta­’s watching
San­ta­’s creepy
Now you’re naughty
Now you’re sleepy
Were you good for mom and dad
San­ta knows if you’ve been bad
The­re might a tre­at for you
In San­ta­’s bag of toys
But chri­st­mas won’t be fun and games
For naugh­ty girls and boys
San­ta­’s watching
San­ta­’s waiting
Eve­ry­bo­dy­’s celebrating
If you do your last this year
Do it now cau­se San­ta­’s here

W pod­ca­ście wyko­rzy­sta­no m.in. nastę­pu­ją­ce utwory:
„Jin­gle Bells” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com) Licen­sed under Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
„Wish Back­gro­und” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com) Licen­sed under Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
„Dan­se Maca­bre – Vio­lin Hook” Kevin Mac­Le­od (incompetech.com) Licen­sed under Cre­ati­ve Com­mons: By Attri­bu­tion 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.