Legendy Star Wars – Trylogia Thrawna: Ciemna Strona Mocy

Minę­ło kil­ka mie­się­cy od pre­mie­ry wzno­wie­nia pierw­sze­go tomu try­lo­gii Thraw­na, Uro­bo­ros wypu­ścił część dru­gą, czy­li „Ciem­ną Stro­nę Mocy”, a my powra­ca­my z jej omó­wie­niem. Czy sequ­el trzy­ma poziom, a może wręcz go pod­no­si? Ile Thraw­na znaj­dzie­my w tej odsło­nie jego try­lo­gii? Jak oce­nia­my mno­gość wąt­ków i spo­sób pro­wa­dze­nia poszcze­gól­nych posta­ci? Czy kult tego tytu­łu, któ­rym obrósł on w Legen­dach, jest uza­sad­nio­ny? Posłuchajcie!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.