Mandagon

W naj­now­szym kon­glo­me­ra­cie Szy­mas recen­zu­je dla Was Man­da­gon, czy­li plat­for­mów­kę 2D dostęp­na za dar­mo na Ste­amie, a przy oka­zji opi­niu­je tak­że recen­zję tej gry dostęp­ną w ser­wi­sie DobreProgramy.pl. Krót­ka gra zasłu­gu­je na krót­ki pod­cast, więc przy­go­tuj­cie się na nie­wia­ry­god­nie tre­ści­we, zwię­złe, esen­cjo­nal­ne, lapi­dar­ne i oszczęd­ne w sło­wa nagranie.

Man­da­gon na plat­for­mie Steam

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.