Sklepik z pytaniami cz. 23: Na żywo z majówki

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj zapra­szam Was na odci­nek wyjąt­ko­wy. Po raz dru­gi w histo­rii tej audy­cji nie jest to mój mono­log, a po raz pierw­szy roz­ma­wia­my w aż trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Do tego nie w wir­tu­al­nym stu­diu a w lesie, pod­czas tego­rocz­nej kin­go­wej majów­ki. Na pień­kach usie­dli: Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Marek „Rychu” Wyszyń­ski oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski by w obszer­nej dys­ku­sji odpo­wie­dzieć na nie­mal wszyst­kie wasze tego­rocz­ne pyta­nia. Są tu zarów­no nowe tema­ty jak i część poru­szo­nych już w poprzed­nim „Skle­pi­ku z pyta­nia­mi”. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.