Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

Grin­del­wald ucie­ka z wię­zie­nia i zwo­łu­je swo­ich zwo­len­ni­ków w Pary­żu. Rów­no­cze­śnie mini­ster­stwa magii kil­ku kra­jów polu­ją na Cre­den­ce­’a Bare­bo­ne­’a, a zanie­po­ko­jo­ny tą sytu­acją Dum­ble­do­re pro­si New­ta, by ten spró­bo­wał odna­leźć chłop­ca przed Grin­del­wal­dem i auro­ra­mi.

Jakim Grin­del­wal­dem jest Joh­ny Depp? A jakim Dum­ble­do­rem jest Jude Law? Czym „Zbrod­nie Grin­del­wal­da” zasłu­ży­ły na sto­sun­ko­wo niskie oce­ny od kry­ty­ków? Jak na kino­wym ekra­nie pre­zen­tu­ją się nowe magicz­ne stwo­rze­nia? Posłuchajcie!


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.