Fistaszki zebrane

W dzi­siej­szym odcin­ku Sku­ra opo­wia­da o tym, jakie­go cier­pie­nia przy­spo­rzy­ła mu za spra­wą „Fistasz­ków” ostat­nia wizy­ta w toa­le­cie. Co miło­śnik Char­le­sa M. Schul­za pora­dzi wydaw­nic­twu Nasza Księ­gar­nia? Jaki jest jego pro­blem z Aga­tą Pas­sent? Dla­cze­go prze­szli­śmy od ustę­pu do wstę­pu? Posłuchajcie.

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.