Mówili na niego Karol/Rotmistrz Polonia

Wydaw­nic­two 23 ura­czy­ło nas nie­daw­no dwo­ma kolej­ny­mi albu­ma­mi. Oba komik­sy są dość odmien­ne od tego co stan­dar­do­wo może­my spo­tkać na księ­gar­skich pół­kach i zain­try­go­wa­ły nas na tyle, że posta­no­wi­li­śmy je spraw­dzić. W efek­cie tego, Bogu­sia i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o tym jak wypa­dły te – dość spe­cy­ficz­ne – tytu­ły. Co ich zachwy­ci­ło, a co ich zda­niem nie do koń­ca zadzia­ła­ło? Posłuchajcie!

  • 00:05:08 – Mówi­li na nie­go Karol
  • 00:18:26 – Rot­mistrz Polonia

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.