Dziennik Bridget Jones, czyli nasze obsesje i paranoje

Nowy Kon­glo­me­rat to spra­woz­da­nie z cudow­nych chwil, jakie Szy­mas spę­dził, słu­cha­jąc wyznań Brid­get Jones zapi­sa­nych w jej dzien­ni­ku. To tak­że opo­wieść o naszych codzien­nych obse­sjach i para­no­jach, o wkrę­ca­niu sobie róż­nych rze­czy oraz o ludz­kich sła­bo­ściach. Dla­cze­go Brid­get bie­ga­ją­ca po scho­dach fascy­nu­je bar­dziej niż ucie­ka­ją­cy przed mafią i poli­cją Jason Bour­ne? Czy Szy­mas napraw­dę tak polu­bił powieść Helen Fiel­ding? Czy wszy­scy jeste­śmy tacy jak Brid­get? Chce­cie wie­dzieć? W takim razie posłuchajcie.

PS Pod koniec pod­ca­stu może­cie posłu­chać pre­mie­ro­we­go audio­bo­oka Dzien­ni­ka Szy­ma­sa autor­stwa Szy­ma­sa =) Takie rze­czy tyl­ko w Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.