David. i Spingun

Szy­mas po zakoń­czo­nej przy­go­dzie z Zup!, Zup! 2 i bOl­lO się­gnął po dwie pro­ste gry ze stu­dia Fer­men­ter Games. Na pierw­szy ogień poszedł David., czy­li plat­for­mów­ka akcji z mini­ma­li­stycz­ną opra­wą i walecz­nym kwa­dra­tem w roli głów­nej, na dru­gi zaś Spin­gun, a więc arca­de­’o­wa strze­lan­ka 2D z kate­go­rii bul­let hell. Czy ponow­nie uda­ło mi się ukoń­czyć któ­ryś tytuł w 10 minut? Czy dzi­wacz­ne ste­ro­wa­nie w Spin­gun przy­pra­wi­ło mnie o pierw­sze ozna­ki siwie­nia? Czy wresz­cie David. sta­wił czo­ła geo­me­trycz­ne­mu złu i zdo­łał poko­nać wszyst­kie bestie? Tego dowie­cie się z podcastu.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.