Star Wars: Thrawn. Zdrada

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi sprzed nie­speł­na mie­sią­ca, Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li szyb­ko domknąć nową try­lo­gię Thraw­na i już dziś zapra­sza­ją na omó­wie­nie tomu trze­cie­go, czy­li „Thrawn. Zdra­da”. Jak Zahn pora­dził sobie z domknię­ciem opo­wie­ści i na ile całość histo­rii dzia­ła jako try­lo­gia? Jak podo­ba się nam pro­wa­dze­nie Wiel­kie­go Admi­ra­ła i całej resz­ty wykre­owa­nych na kar­tach powie­ści posta­ci? Czy rasa Gry­sków spro­sta­ła naszym w sto­sun­ku do niej ocze­ki­wa­niom? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dyskusji!

A jako, że „Thrawn. Zdra­da” to ostat­nia książ­ka gwiezd­no­wo­jen­na wyda­na przez Uro­bo­ros, to na zakoń­cze­nie pod­ca­stu pano­wie roz­ma­wia­ją o tym istot­nym dla pol­skich fanów wydarzeniu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.