Jurassic World

Cha­otycz­nie, spo­ile­ro­wo oma­wiam nową super­pro­duk­cję, ska­cząc z tema­tu na temat, pastwiąc się nad wie­lo­ma roz­wią­za­nia­mi fabu­lar­ny­mi ale ogól­nie bar­dzo chwaląc.

Wie­lo­krot­nie też odno­szę się do tej audy­cji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.